Actualiteiten

Volg ons!
x

Financieringsaanvragen

De normen voor kredietverstrekking zijn de laatste jaren sterk verscherpt. Feitelijk wil geen enkele bank enig risico lopen. Een financieringsaanvraag vergt dan ook een zorgvuldige aanpak. Een lening dient volledig met zekerheden te zijn gedekt en u moet kunnen laten zien dat u voor een langere tijd in staat bent om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Daarbij is het de tendens dat banken uw onderneming, behalve op cijfers, ook op andere factoren beoordelen. De uitkomst van die beoordeling bepaalt niet alleen uw kredietwaardigheid, maar ook de risico-opslag op het rentetarief. Ook schrijven steeds meer banken voor dat u zich op dit punt bij laat staan door een deskundige. Daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. We hebben ruime ervaring om de haalbaarheid van uw financieringsaanvraag te kunnen beoordelen en de aanvraag te verzorgen. Bovendien hebben wij goede relaties met de verschillende banken in de regio.