Actualiteiten

Volg ons!
x

Jaarrekeningen

Vanuit onze visie op bedrijfsvoering en administratie, mag de jaarrekening strikt genomen voor u geen grote verrassingen bevatten. Natuurlijk biedt de jaarrekening wel nadere specificaties en analyses die van belang zijn voor uzelf en uw bankier. Een jaarrapport brengen we altijd ter bespreking in concept uit. Bij die bespreking kijken we niet alleen terug op het afgelopen jaar en de fiscale gevolgen, maar blikken we ook samen met u vooruit zowel voor de korte als langere termijn. Bovendien voorzien wij u daarbij altijd van nuttige tips. Kortom, we staan u met raad en daad bij in het realiseren van uw doelstellingen.