Herstructureringen

Door groei, een bedrijfsoverdracht of door andere omstandigheden kan het zijn dat de bestaande ondernemingsvorm of -structuur niet meer voldoet. Herstructurering kan dan zinvol, soms zelfs noodzakelijk zijn.

Sommige wijzigingen in de ondernemingsvorm kunnen vrij eenvoudig worden doorgevoerd. Er zijn ook situaties die worden belemmerd door wettelijke bepalingen van fiscale en/of juridische aard.
Die drempels zijn voor ons juist een uitdaging. Met vakkennis en inventiviteit gaan wij aan de slag om toch de optimale juridische structuur te realiseren. En zijn daar specialisten bij nodig, dan beschikken wij over een uitgebreid netwerk. Uw portemonnee houden wij hierbij uiteraard in de gaten!